Vytvořeno: 3. února 2008 13:03:40
 |  1 / 7  |   následující>
Vytvořeno: 3. února 2008 13:03:40
Popis: Kostel sv. Maří Magdalény, půlodně románská rotunda z 1. pol. 12. stol. V l. 1852-58 přestavěná, v r. 1940 důkladně opravena.